doc01

gallerymember


koreandoc

question1

การเลือกใช้วัสดุ

Monday, 26 October 2009 14:36
การเลือกใช้สิริโคน

ซิ ลิโคน ที่เป็นที่ยอมรับในการใช้เพื่อเสริมจมูกมีเพียงชนิดเดียว คือเป็น"ของแข็ง"(ไม่ใช่ซิลิโคนเจล หรือ ซิลิโคนเหลว) และที่สำคัญ จะต้องเป็น เกรดใช้ทางการแพทย์ (medical grade silicone) เท่านั้น จึงนำมาใช้ในร่างกายได้ โดยมีความปลอดภัย เพราะมีความบริสุทธิ์สูง การปนเปื้อนต่ำ

(ซิลิโคน เกรดต่ำกว่า เช่น เกรดอุตสาหกรรม ไม่ควรและไม่สามารถนำมาใช้ได้ และสิ่งที่มักเข้าใจกันผิด คือ ความยืดหยุ่นมากน้อย ของซิลิโคน ไม่ได้บอกถึงเกรด คุณภาพของซิลิโคน)

แต่ซิลิโคนแข็งจะมีความยืดหยุ่นมากหรือน้อยต่างกันบ้าง สำหรับแต่ละบริษัทที่ทำการผลิต ความยืดหยุ่นโดยทั่วไปก็คล้ายกับ เนื้อของยางลบซึ่งมีหลายแบบ บางอย่างงอได้ปกติ บางอย่างงอได้โดยง่าย ซึ่งบางท่านก็จะเรียกแบบนิ่มและแบบแข็งทำให้เข้าใจผิดว่าต่างกัน แต่ที่แท้จริงไม่ได้นิ่มหรือแข็งกว่ากัน เพียงแต่ดัดงอได้ง่ายกว่าบ้าง บางบริษัทอาจจะทำให้มีสองลักษณะที่ว่าในอันเดียว ส่วนดั้งใช้แบบแข็งหน่อยให้คล้ายกับส่วนกระดูกบริเวณดั้ง และส่วนปลายใช้แบบนิ่มหน่อยให้คล้ายกระดูกอ่อนส่วนปลาย

ข้อดี ข้อเสีย
ชนิดปกติ (ความยืดหยุ่น ขนาดมาตรฐาน)
ทำให้เป็นโครงสร้างจมูกได้ดี ไม่โก่งง่าย ไม่บิดงอเวลาใส่บังคับรูปทรงจมูก
ชนิดงอได้ง่ายกว่า (ความยืดหยุ่น มากกว่ามาตฐาน)
แข็งแรงพอที่จะเสริมเป็นโครงสร้าง แต่หากทำรูปทรงไม่พอดี หรือเสริมแล้วมีการดันมาก แทนที่จมูกจะถูกดันเป็นทรงที่ต้องการตัวซิลิโคนเองจะถูกดันจนโก่งผิดรูป ทำให้ได้จมูกรูปทรงที่ผิดจากที่ต้องการได้

การลือกใช้วัสดุใด
ควรต้องเลือก คุณสมบัติให้ตรงพอดีกับสิ่งที่จะทำ จึงจะได้ผลดี สำหรับทางคลีนิก คนไข้ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด มีความเหมาะสมที่จะใช้ความยืดหยุ่นแบบมาตรฐานค่ะ

ซิลิโคน เกรดการแพทย์ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าขนาดมาตรฐาน (ความยืดหยุ่นจะแตกต่างกับมาตรฐานไม่มากนัก เพราะถ้าหากยืดหยุ่นมากเกินไป จะมีปัญหามากกว่าประโยชน์ ดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งซิลิโคนที่ความยืดหยุ่นมากกว่ามาตรฐานนี้ จะเผื่อสำรองไว้ใช้ใน ศัลยกรรมเสริมคาง บางรายที่ ซิลิโคนความยืดหยุ่นมาตรฐานไม่ค่อยเหมาะสม)

เรื่องราคาถ้าเป็น ชนิดคุณภาพสูงมาก(medical grade สำหรับใช้เสริม)แล้ว จะเท่ากัน ไม่มีความแตกต่าง ทั้งแบบปกติ หรืองอได้ง่ายกว่า (รวมทั้งสีต่างๆ เช่น เทาอ่อน ขาว ใส ชมพู)
ความปลอดภัยเท่ากัน ความสวยงามหรือความรู้สึกให้ผลเท่ากันเป็นส่วนใหญ่ (ผลลัพธ์ที่ได้จะดีหรือไม่ สำคัญที่สุดคือ การปรับรูปร่างซิลิโคนให้เหมาะสม)

ดังนั้นไม่ว่าจะใช้ซิลิโคนชนิดใด หลังการเสริมทั้งบริเวณดั้งและปลายจมูก เมื่อจับดูก็จะได้ความรู้สึกที่คล้ายกับธรรมชาติ ยกเว้นในรายที่มีผิวหนังบาง หรือการเสริมที่มากเกิน บางบริษัทก็ทำเป็นแบบสำเร็จรูปคือสามารถปรับรูปร่างอีกเล็กน้อยก็ใช้เสริม ได้ เพื่อช่วยให้แพทย์มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น สำหรับของทางคลีนิคนิยมเหลาปรับรูปร่างซิลิโคนเองมากกว่า เพื่อให้พอเหมาะเข้ากับโครงสร้างจมูกของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน

เครดิต จาก คลีนิกหลุยส์

วัสดุที่ใช้ในการเสริมจมูกมีหลายชนิด จำแนกง่าย ๆ คือ

1. จากร่างกายของผู้รับการผ่าตัด (Autograft)
เช่น กระดูก กระดูกอ่อน ฯลฯ วิธีนี้ส่วนใหญ่จะใช้เสริมจมูกคนไข้ที่มีจมูกผิดรูป เนื่องจากอุบัติเหตุหรือแก้ไขความพิการจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น เนื้องอก ความพิการแต่กำเนิด เป็นต้น และไม่เหมาะสำหรับการผ่าตัดเสริมจมูก เพื่อความงามสำหรับบุคคลทั่ว ๆ ไป

2. วัสดุสังเคราะห์ (Synthetic prothesis)
เช่น ซิลิโคนแท่ง (Silicone) ที่ใช้ในวงการแพทย์ (Medical grade) เพราะจะมีปฏิกิริยาต่อร่างกายมนุษย์น้อยมาก ซึ่งทำให้ร่างกายสามารถรับและห่อหุ้มแท่งซิลิโคนให้ยึดอยู่กับเนื้อเยื่อได้ ดี

ยังมีวัสดุอีกหลายชนิดที่มีการนำมาเสริมจมูก แต่ปัจจุบันนี้วัสดุทั้ง 2 อย่างนี้ยังเป็นที่ใช้กันแพร่หลายมาก

330x104stm

sompetchnew
stm-fix 
echo '
';