doc01

gallerymember


koreandoc

question1

ข้อดี-ข้อเสีย

Monday, 26 October 2009 15:26

ข้อดี-ข้อเสียข้อดี

- มั่นใจขึ้น บางคนสวยขึ้น
- เชื่อมั่นในหน้าตา มากขึ้น

ข้อเสีย

- อาจมีภาวะแทรกซ้อนก่อน ขณะทำ และหลังทำ
- อวัยวะที่ทำศัลยกรรม... ยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิม (อาจสวยขึ้น แต่ก็มีปัญหากะมันบ่อยขึ้นเหมือนกัน)
- บางคนคาดหวังมากเกินไปกับผลที่จะได้รับ แต่ก็ต้องเศร้าใจทีหลังเมื่อเกิดความผิดพลาดทางด้านเทคนิกต่างๆ
- ทำให้บางคนเกิดการเสพย์ติดศัลยกรรม ทำมากเกิน ไป แก้โน่นแก้นี่ตลอดเวลา ไม่มีวันจบสิ้น


ที่เห็นกันบ่อยๆ คือ

- ทำตาสองชั้น... แล้วมันหลุด กลายเป็นตาสามชั้น...
บางทีทำตาสองชั้น หลุดเหลือชั้นเดียว
- ทำจมูก แล้วเบี้ยว... เอียง แกนเล็ก เป็นแท่ง ขอบซีลี่โผล่ ดูไม่ธรรมชาติ บางรายต้องให้หมอดัดจมูกตลอด (เห็นแล้วเจ็บแทนจริงๆ)
- ทำลักยิ้มแล้วลักยิ้มหาย ฯลฯ


330x104stm

sompetchnew
stm-fix 
echo '
';