doc01

gallerymember


koreandoc

question1

การตัดปีกจมูก

Thursday, 29 October 2009 17:37


การตัดปีกจมูก(alar dissection) ตัดเพื่ออะไร และวิธีการที่ใช้ในปัจจุบันคืออะไร?

?


?

ปีกจมูก คือ ส่วนที่เป็นกระดูกอ่อน (cartilage) ของจมูกและกางออกมาเป็นปีก 2 ข้าง ประกอบเป็นส่วนหลังคาของรูจมูก

ในบางคนที่ปีกจมูกกว้างเกินไปก็จำเป็นที่จะต้องตัดและตกแต่งใหม่เพื่อให้ได้ สัดส่วนที่สวยงาม การตัดปีกจมูกออกมากน้อยเพียงใด

นอกจากจะคำนึงถึงความสวยงามแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความสะดวกในการหายใจด้วย เพราะการตัดปีกจมูกออกมากเกินไป

จะทำให้รูจมูกเล็กลงมากจนทำให้หายใจได้ลำบาก

วิธีการศัลยกรรม ตัดปีกจมูกอาจทำได้ 2 วิธี คือ

การตัดจากภายในรูจมูก

วิธีนี้จะค่อนข้างยากสำหรับศัลยแพทย์ แต่มีข้อดี คือ จะไม่เห็นรอยแผลเป็น

อีกวิธีคือ การตัดที่ภายนอกปีกจมูก

วิธีนี้สะดวกในการทำ แต่คนไข้จำเป็นต้องดูแลแผลให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงแผลเป็นในระยะยาว

การตัดปีกจากภายในหรือภายนอกขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสม?

เครดิตข้อมูลจาก http://www.kusolfacial.com/service01_a.php?id=1
http://www.dungdong.com

สุ่ม บทความที่เกี่ยวข้อง
330x104stm

sompetchnew
stm-fix 
echo '
';