doc01

gallerymember


koreandoc

question1

ราคา ทำศัลยกรรมโดยเฉลี่ย แยกตามหมวดในตอนนี้

Friday, 06 November 2009 03:50


ราคา ทำศัลยกรรมโดยเฉลี่ย แยกตามหมวด หมู่


ราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา กรุณาใช้วิจารณญานในการอ่าน ขอบคุณข้อมูลดี ดี จากhttp://mvforeverfriend.igetweb.com

ศัลยกรรม

ราคา (บาท)

ดึงหน้าส่วนบน? (ไม่พัก ร.พ.)

25,000

ดึงหน้าส่วนบน? (พัก ร.พ. 1 คืน)

35,000

ดึงหน้าและคอ ? (F/FL)

50,000 - 65,000

ดึงขมับ (ไม่พัก ร.พ.)

10,000

ดึงขมับ (ไม่พัก ร.พ.)

10,000

ดึงขมับ (พัก ร.พ. 1 คืน)

30,000

ดึงคอ (พัก ร.พ. 1 คืน)

45,000 - 60,000

ดึงคอและดูดไขมันใต้คาง (พัก ร.พ. 1 คืน)

45,000

ดึงหน้าและหน้าผาก (พัก ร.พ. 2 คืน)

100,000

ดึงหน้าโดยการสอดไหม

30,000

ดึงคิ้วโดยการสอดไหม

20,000

ดึงคิ้วโดยตัดผิวหนังที่อยู่เหนือคิ้ว (คลินิก)

8,000

ลดโหนกคิ้วสูงด้วยการกรอกระดูก

40,000

ดึงขมับและรอยตีนกา (คลินิก)

12,000

ดึงขมับและรอยตีนกา (พัก ร.พ. 1 คืน)

30,000

เสริมขมับ 2 ข้าง ด้วยการฉีดไขมัน

12,000

ดึงหน้าผาก (คลินิก)

25,000

ดึงหน้าผาก (พัก ร.พ. 1 คืน)

40,000

ดึงหน้าผากโดยใช้กล้อง (พัก ร.พ. 1 คืน)

70,000

ฉีดไขมันที่หน้าผาก

13,000

ดึงแก้ม (คลินิก)

15,000

ดึงแก้ม (พัก ร.พ. 1 คืน)

30,000

เสริมโหนกแก้ม (การฉีดไขมัน)

10,000

เสริมโหนกแก้ม (การฉีด Collagen)

10,000/ขวด

เสริมโหนกแก้ม 2 ข้าง (โดยซิลิโคนแท่ง)

15,000

ทำลักยิ้ม 1 ข้าง

6,000

ทำลักยิ้่ม 2 ข้าง

9,000

ตัดมุมกราม เข้านอกปาก (พัก ร.พ. 2 คืน)

38,000

ตัดมุมกราม เข้าในปาก (พัก ร.พ. 2 คืน)

48,000

ศัลยกรรม

ราคา (บาท)

เสริมคางโดยใช้ซิลิโคนแท่ง

8,000

เสริมคางโดยฉีดคอลลาเจน

10,000/ขวด

เสริมคางโดยเลื่อนกระดูกคาง (ร.พ. 1 คืน)

60,000

ถอดคาง

4,000

แก้ไขคางที่เคยเสริมมาแล้ว

12,000

ฉีดไขมันที่คาง

10,000

ดูดไขมันใต้คาง (คลินิก)

12,000

ดูดไขมันใต้คาง (พัก ร.พ. 1 คืน)

35,000

เหลาคาง แก้คางเหลี่ยม

45,000

ขูดคางที่ฉีดซิลิโคนมา

10,000

ลดขนาดคาง (พัก ร.พ. 1 คืน)

40,000

ศัลยกรรม

ราคา (บาท)

ทำตา 2 ชั้น

7,000

เย็บชั้นตาโดยไม่ต้องกรีดชั้นตา

5,000

เย็บชั้นตาโดยเปิดแผลขนาดเล็ก

7,000

ตกแต่งหนังตาบน

7,000

แก้ไขหนังตาบนหย่อน

7,000

แก้ไขหนังตาตกหลังจากเคยผ่าตัดแล้ว

10,000

แก้ไขหนังตาบนหย่อนพร้อมเอาซิลิโคน
ที่ไหลจากหน้าผากออก

15,000

ผ่าตัดลดชั้นตาสามชั้นเป็นสองชั้น

10,000

ผ่าตัดลดชั้นตาสองชั้นเป็นหนึ่งชั้น

8,000

ตกแต่งตาล่าง เก็บถุงไขมันใต้ตา

7,000

เก็บถุงใต้ตาโดยเปิดแผลผ่านทางเยื่อหนังตา

7,000

ผ่าตัดหนังตาล่างหลังจากเคยผ่าตัดแล้ว

8,000

ผ่าตัดหนังตาล่างร่วมกับผ่าเอาซิลิโคนออก

15,000

เย็บหนังตาหรือปลูกถ่ายผิวหนังเปลือกตาล่าง

10,000

ปลูกหนังเพิ่มหรือเย็บขึงหางตา

6,000 - 10,000

แก้ไขกล้ามเนื้อตาพิการ เป็นน้อย 1 ข้าง

6,000

แก้ไขกล้ามเนื้อตาพิการ เป็นน้อย 2 ข้าง

9,000

แก้ไขกล้ามเนื้อตาพิการ เป็นมาก 1 ข้าง

12,000

แก้ไขกล้ามเนื้อตาพิการ เป็นมาก 2 ข้าง

15,000

ศัลยกรรม

ราคา (บาท)

เสริมจมูก

5,000 - 8,000

เสริมโดยใช้กระดูกใบหู

8,000

เสริมโดยใช้ซิลิโคนและกระดูกอ่อนใบหู

12,000

เสริมโดยใช้กระดูกซี่โครง

50,000

เสริมจมูกและขูดซิลิโคนเหลวออก

12,000

เสริมจมูกโดยฉีดสารธรรมชาติ

10,000

เสริมจมูกร่วมกับการตัดปีกจมูก

10,000

ถอดจมูก

3,000

แก้ไขจมูกที่เคยเสริมมาแล้ว

10,000

ผ่าตัดลดรอยนูนของจมูก

8,000

ขูดจมูกที่ฉีดซิลิโคน

8,000

ขูดจมูกที่ฉีดซิลิโคนและเสริมจมูก

15,000

แก้ไขปลายบางใสด้วยกระดูกหูหรือไขมัน

8,000

ลดขนาดจมูกที่ใหญ่ (พัก ร.พ. 1 คืน)

50,000

ผ่าตัดลดความสูงของจมูก (พัก ร.พ. 2 คืน)

50,000

ตกแต่งปลายจมูก

10,000

ลดความยาวของจมูก

10,000

ตัดปีกจมูก

6,000

ศัลยกรรม

ราคา (บาท)

เสริมริมฝีปากโดยการฉีดไขมัน

10,000

เสริมริมฝีปากโดยเนื้อเยื่อผิวหนังและไขมัน

15,000

เสริมริมฝีปากโดยใช้คอลลาเจน

10,000/ขวด

การผ่าตัดริมฝีปากหนา

10,000

กระชับริมฝีปากบน

10,000

ผ่าตัดยกริมฝีปาก

9,000

ตกแต่งริมฝีปากให้บางลง 1 ด้าน

7,000

ตกแต่งริมฝีปากให้บางลง 2 ด้าน

13,000

แก้ไขยิ้มเห็นเหงือก

10,000

ศัลยกรรม

ราคา (บาท)

แก้ไขหูกาง

7,000 / ข้าง
10,000 / 2 ข้าง

ตกแต่งติ่งหู

8,000

ผ่าตัดแผลเป็นที่ติ่งหู

3,500

แก้ไขรูหูที่เกิดจากการเจาะหู

7,000

ฉีดยาสเตียรอยด์แก้แผลเป็นนูน

500/cc.

ศัลยกรรม

ราคา (บาท)

ดูดไขมันเฉพาะที่ 1 ตำแหน่ง

10,000

ดูดไขมันเฉพาะส่วน (จุดละ) แขน 2 ข้าง
ท้อง, หลัง, เอว, สะโพก (พัก ร.พ. 1 คืน)

30,000 - 60,000

แก้ไขหน้าท้องลาย ตัดไขมันหน้าท้อง
(พัก ร.พ. 3 คืน)

45,000 - 60,000

ตกแต่งไขมันหน้าท้องเฉพาะด้านล่าง

40,000 - 50,000

ตัดไขมันหน้าท้องและดูดไขมัน

65,000

ตัดไขมันหน้าท้องและเสริมหน้าอก
ผ่านแผลตัดไขมัน

95,000

การรักษา Cellulite โดยการผ่าตัด

60,000

ตกแต่งสะดือ

10,000

ผ่าตัดต้นขาหย่อนยาน (พัก ร.พ. 2 คืน)

60,000

ผ่าตัดท้องแขนหย่อนยาน (พัก ร.พ. 2 คืน)

45,000

ผ่าตัดแก้ไขก้นหย่อนยาน (พัก ร.พ. 2 คืน)

70,000

เสริมสะโพกโดยการฉีดไขมัน

55,000 - 65,000

เสริมสะโพกโดยการผ่าตัด

65,000 - 90,000

ศัลยกรรม

ราคา (บาท)

เสริมหน้าอก
(ใช้มากกว่า 400 cc. พัก ร.พ. 1 คืน)

70,000

เสริมหน้าอก
(ถุงนมเยล, น้ำเกลือ พัก ร.พ. 1 คืน)

40,000 - 60,000

เสริมหน้าอกถุงนมทรงหยดน้ำ ผิวทราย

55,000 - 70,000

เสริมหน้าอกโดยฉีดไขมัน (พัก ร.พ. 1 คืน)

60,000

แก้ไขหน้าอกโดยผ่าตัดพังผืด
(พัก ร.พ. 1 คืน)

65,000

แก้ไขหน้าอกที่ฉีดซิลิโคน (พัก ร.พ. 2 คืน)

95,000

แก้ไขหน้าอกหย่อนยานมาก (พัก ร.พ. 2 คืน)

45,000

แก้ไขหน้าอกหย่อนยานน้อย (คลินิก)

8,000 - 15,000

แก้ไขหน้าอกหย่อนยานน้อย (พัก ร.พ. 1 คืน)

30,000

แก้ไขหน้าอกหย่อนยานร่วมกับ
การเสริมหน้าอก

80,000

ลดขนาดหน้าอก (พัก ร.พ. 2 คืน)

45,000 - 60,000

แก้ไขหัวนมบอด 1 ข้าง

7,000

แก้ไขหัวนมบอด 2 ข้าง

10,000

แต่งหัวนมให้เล็กลง

8,000

ตกแต่งปานนม (คลินิก)

12,000

ตกแต่งปานนม (พัก ร.พ. 1 คืน)

30,000

ศัลยกรรม

ราคา (บาท)

ฉีด Botox หน้าผาก ลดรอยย่น

8,000

ฉีด Botox รอยตีนกา

4,000

ฉีด Botox รอยย่นระหว่างคิ้ว

3,000

ฉีด Botox รอยย่นจมูก

1,200

ฉีด Botox ลดกล้ามเนื้อกราม

10,000

ฉีดแผลเป็นนูน (Keloid)

400/cc.

ฉีดสารตกแต่งใบหน้าฉีด Collgen หรือ Hyaform

10,000/cc.

ฉีดสารตกแต่งใบหน้าฉีด Articoll, Demalive

15,000/cc.

ลดเหงื่อ

10,000

กำจัดกลิ่นรักแร้

10,000

ศัลยกรรม

ราคา (บาท)

เสริมอวัยวะเพศโดยการฉีดไขมัน

20,000

เสริมอวัยวะเพศโดยการฉีดไขมัน
(ดมยา พัก ร.พ. 1 คืน)

40,000/ครั้ง

เสริมอวัยวะเพศโดยการปลูกถ่ายผิวหนัง

20,000

เสริมอวัยวะเพศให้ใหญ่โดยใช้เนื้อขาหนีบ
(พัก ร.พ. 1 คืน)

35,000

เสริมอวัยวะเพศให้ยาวขึ้น (พัก ร.พ. 1 คืน)

50,000

ขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

6,000

ลดขนาดเต้านมเพศชาย (คลินิก)

10,000

ลดขนาดเต้านมเพศชาย (พัก ร.พ. 1 คืน)

30,000

ลดขนาดเต้านมเพศชายและ
ดูดไขมันรอบเต้านม

35,000

เสริมกล้ามเนื้อหน้าอก (พัก ร.พ. 1 คืน)

60,000

ศัลยกรรม

ราคา (บาท)

ผ่าตัดแต่งช่องคลอด (แคมเล็ก)

10,000

ผ่าตัดแต่งช่องคลอด (พัก ร.พ. 1 คืน)

30,000

ตกแต่งเยื่อพรหมจารี

12,000

ฉีดไขมันอวัยวะเพศหญิง

15,000

ศัลยกรรม

ราคา (บาท)

แปลงเพศชายเป็นหญิง (พัก ร.พ. 5 คืน)

65,000 - 90,000

แปลงเพศด้วยลำไส้ใหญ่ (พัก ร.พ. 4 คืน)

130,000

แก้ไขการแปลงเพศด้วยลำไส้ใหญ่
(พัก ร.พ. 4 คืน)

120,000

ทำแคมเล็กหรือตกแต่งอวัยวะเพศหลังการแปลงเพศ (พัก ร.พ. 1 คืน)

30,000

เปลี่ยนตำแหน่งท่อปัสสาวะ (พัก ร.พ. 1 คืน)

35,000

ตกแต่งแคมใน (พัก ร.พ. 1 คืน)

30,000

ลดขนาดเนื้อเยื่อรอบท่อปัสสาวะ (ลดตอ)
พัก ร.พ. 1 คืน

30,000

ตกแต่งอวัยวะเพศภายนอก (คลินิก)

10,000

ตกแต่งอวัยวะเพศภายนอก (พัก ร.พ. 1 คืน)

30,000

เหลากระเดือก (ฉีดยาชา)

8,000

เหลากระเดือก (ยาสลบ พัก ร.พ. 1 คืน)

25,000

ศัลยกรรม

ราคา (บาท)

ผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศ

call

ตัดเต้านมออก (พัก ร.พ. 1 คืน)

30,000 - 40,000

ศัลยกรรม

ราคา (บาท)

ตกแต่งแผลเป็น cm. แรก

2,000

ตกแต่งแผลเป็น cm. ต่อไป

800

ผ่าตัดเปลี่ยนแนวของแผล Z-plasty

2,000/cm.

การตัดใต้แผลเป็น Subcisim

1,000.

ไฝเม็ดเล็ก (เม็ดละ)

1,000

ปลูกเส้นผมจริง

100/graph

กำจัดขนถาวร

4,000/ครั้ง

กำจัดกลิ่นรักแร้ (ฉีดยา)

10,000

กำจัดกลิ่นรักแร้ (ผ่าตัด)

15,000

กำจัดกลิ่นรักแร้ (ดูดไขมัน)

15,000

กรอแผลเป็น

3,000 - 7,000

ฉีดยาแผลเป็น

500/cc.

ฉีด Botox รอยแผลเป็น

3,000

?
{linkr:related}
330x104stm

sompetchnew
stm-fix 
echo '
';